Toimitusehdot

PÄIVITETTY 13.3.2020

Vuosi- tai kausisopimukset tai muut sopimuspaketit

Mediapaketti ja sen osat ovat osa sitovaa sopimusta heti sen jälkeen, kun sopimus on syntynyt. Jos sopimus purkautuu sopimuskauden aikana, kaikista jo tuotetuista tai julkaistuista mediatuotteista laskutetaan normaalihinnat ilman alennuksia.

 

Häät.fi, muut Häät-verkkotuotteet ja sosiaalisen median tuotteet

Mainonta Häät.fi Hääpalvelut -osiossa
Mediasopimus Kultatasosta tai Hopeatasosta syntyy, kun asiakas lähettää Editus Oy:lle tilauksen sähköpostitse tai tilaa tason puhelimitse ja Editus Oy on suorittanut tason noston asiakkaan tilaamalle tasolle. Asiakas vastaa itse profiilisivun sisällöstä luomiensa käyttäjätunnusten avulla. Tilaus on määräaikainen, ja sen jatkuminen määräajan jälkeen edellyttää uuden molemminpuolisen sopimuksen syntymistä.

Mainosvarauksen peruuttaminen
Mainoksen peruutus on tehtävä viimeistään 7 päivää ennen aineistopäivää. Jos peruutus tehdään määräajan jälkeen, ilmoituksesta laskutetaan hinnaston tai vähintään asiakkaan hyväksymän mediasopimuksen mukainen hinta. Häät.fissä julkaistavan media-aineiston tulee olla perillä viimeistään 5 arkipäivää ennen mainosjakson alkua. Tämä ei koske mainontaa Häät.fi Hääpalvelut -osiossa, jossa sopimus syntyy määräajaksi eikä erillistä aineistoa toimiteta.

Laskutus
Medianäkyvyys laskutetaan sopimuksen astuttua voimaan, maksuehto 14 pv netto, tai mediasopimuksen mukaisesti. Viivästyskorko 10 %, huomautuskulut 12 € + ALV 24 % per huomautus.

Reklamaatiot
Verkossa tai sosiaalisessa mediassa toteutettavaa medianäkyvyyttä koskevat reklamaatiot on tehtävä kirjallisina välittömästi näkyvyyden alkaessa, jolloin virhe voidaan korjata heti. Editus Oy:n vastuu virheistä tai ilmoituksen poisjäännistä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun hinnan palauttamiseen. Aineistopäivien noudattamisesta ja ilmoituksessa mainituista eduista vastaa ilmoittaja.

Häät-lehti

Mainosvarauksen peruuttaminen
Mainoksen peruutus on tehtävä viimeistään 7 päivää ennen aineistopäivää. Jos peruutus tehdään määräajan jälkeen, voidaan ilmoituksesta laskuttaa hinnaston mukainen ilmoitushinta.

Laskutus
Mainokset laskutetaan painetun lehden ilmestymispäivänä, maksuehto 14 pv netto. Viivästyskorko 10 %, huomautuskulut 12 € + ALV 24 % per huomautus.

Reklamaatiot
Julkaistua mainosta koskevat reklamaatiot on tehtävä kirjallisina 14 päivän kuluessa lehden ilmestymispäivästä lukien. Sähköposti katsotaan kirjalliseksi kanavaksi, kunhan lähettäjä varmistaa viestin perille saapumisen. Lehden vastuu virheistä tai ilmoituksen poisjäännistä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun hinnan palauttamiseen. Aineistopäivien noudattamisesta ja ilmoituksessa mainituista eduista vastaa ilmoittaja.

 

ARVONLISÄVERO
Kaikkiin tässä Mainostajalle.haat.fi-mediahinnastossa ilmoitettuihin hintoihin lisätään ALV 24 %.

 

KEVÄT 2020

13.3.–12.6.2020 tehtyihin varauksiin on voimassa poikkeuksellisen joustavat muutosehdot. Mediaelementtejä voi vähentää tai lisätä sopimukseen kauden aikana, ja sopimuksen lopullinen kokonaisalennus määräytyy sopimuskauden aikana toteutuneen mediapaketin loppusumman mukaisesti. Sopimusalennusprosentti voi sopimuskauden aikana tehtävien muutosten mukaan siis nousta tai laskea. Mikäli sopimukseen kuuluvia mediaelementtejä peruutetaan ennen kuin niiden tuotanto tai näkyvyysaika on alkanut, peruutuksen voi tehdä ilman muutos- tai peruutuskuluja. Joustavat sopimusehdot ovat voimassa 13.3.–12.6.2020 tehtyjen sopimusten osalta 6/2021 loppuun asti.

Lisätietoja

Kysy tarvittaessa lisätietoja toimitusehdoista Sarilta!

Sari Yli-Salomäki
päätoimittaja ja yrittäjä
sari.yli-salomaki@editus.fi
040 5057345